Ninhada X

PAI
 
MÃE
X
 
Multi Ch. Hound's Dream Inca
Multi Ch. Lake Park Isabella Rossellini
 
 
Machos (1): Xenon
Fêmeas (6): Xanthia, Xanthe, Xena, Xenia, Ximena, Xylia
 
 
2 MESES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 MÊS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 SEMANA
 
 
 
1 DIA
Proplan

Paradigma Digital